Rekruttering trenger hverken ta lang tid eller være kostbart!